สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ อนุวัฒน์ ลิ้มดวงเด่น 02-870-0007-9

*

บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด

173 – 173/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 27

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-870-0007-9

Fax: 02-428-1126

E-mail: jk_brushes@hotmail.com

http://www.jkbrushes.com